จำหน่ายโปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด โปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ด โปรแกรมบาร์เทนเดอร์ ( Bartender Software )
หจก. เดอะ เพอเฟ็ค เลเบล แอนด์ บาร์โค้ด เป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบาร์เทนเดอร์ (Bartender Software) เป็นโปรแกรมออกแบบบาร์โค้ดที่ดีที่สุด มี 4 รุ่น ด้วยกัน คือ โปรแกรมบาร์เทนเดอร์ รุ่น Basic, โปรแกรมบาร์เทนเดอร์ รุ่น Professional, โปรแกรมบาร์เทนเดอร์ รุ่น Automation, โปรแกรมบาร์เทนเดอร์ รุ่น Enterprise โปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด โปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ด สามารถสอบถาม โทร.089-698-7895

โปรแกรมบาร์เทนเดอร์ โปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด